Pokrok pri liečbe DMO

Zaznamenané dňa 18. 2. 2013 000 19:50

Dobrý večer pán inžinier, len podávam priebežnú správu.
Chlapci sú moc šikovní, Vítek veľa hovorí a pamätá si konce básničiek. A Fanúšik začína prvé slová ako bába mama hajú páči a robí zvieracie zvuky. Je možné že je to vďaka vašej liečbe? Inak by sme ešte potrebovali začať u Fanúšika tú chôdzu. U Vítka to ide ale Fanda nemá skríženom vzor a má tie nožičky veľa prepnutá do špičky.
Veľmi vám ďakujem za vašu pomoc.

S pozdravem Martina H., okr. Pelhřimov | Czech Republic