Chronická únava a vyčerpanosť

Zaznamenané dňa 5. 5. 2014 000 20:16

Rád by som sa vrátil k masáži, ktorý som u Vás absolvoval. Nedokážem presne popísať čo sa zmenilo ale isté rozdiely sa dostavili. Nie teda bezprostredne ale s časovým odstupom. Všímam si, že moja myseľ sa oslobodzuje od všetkého zbytočného, od všetkého čo nevyrieši. Ako som uviedol na začiatku, som pokojnejšia a to aj vo veciach, v ktorých som skôr pociťoval stres, napätie. Netvrdím, že na tom má všetku zásluhu návšteva u Vás ale neoddeliteľnou časť určite. Je skvelé prežívať situácie s nadhľadom, ktoré som predtým zažíval v napätí. Verím, že udržať si pozitívnu myšlienku je podstatné pre ľudské zdravie.

Stanislav Š., Jihlava | Czech Republic